Kompetensutveckling i tal- och röstteknik
(för anställda och privatpersoner)

 

Om

- du blir trött i rösten vid dagens slut
- du märker att rösten inte bär ut i stora lokaler
- du får höra att du har en monoton röst
- du får höra att du talar otydligt
- du har stort harklingsbehov och lätt blir trött i rösten
- du har stora krav på din röst t ex mycket telefonprat eller föredragshållande                                
- du har behov av att förbättra ditt svenska uttal

Då har DU kanske behov av denna utbildning!

Utbildningen ges individuellt och individanpassas.

 

Innehåll

 

Kontakta
Leg logoped
Pia Svanberg
0709-19 55 85
info@piastalovokal.se